Kontrollutvalget Frøya

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2021 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
01.12.2021
Vis dokumenter
15.09.2021
Vis dokumenter
28.04.2021
Vis dokumenter
10.03.2021
Vis dokumenter
10.02.2021
Vis dokumenter

2020 (vis/skjul møter)

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Per Johan Gundersen, leder
Svein Viggo Johansen, nestleder
Paul Sandvik
Oddveig Todal
Ola Vie

Varamedlemmer:
1. vara: Sten Kristian Røvik
2. vara: Robert Kløven
3. vara: Hege Janette Berg Johansen
4. vara: Ragnhild Strømme
5. vara: Torbjørn Reppe

Oppdragsansvarlig sekretær: 
Helene Hvidsten

 

Reglement for kontrollutvalget i Frøya kommune
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Plan for eierskapskontroll 2020-2024
Årsmelding 2020
Årsplan 2021