Kontrollutvalget Frøya

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2021 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
01.12.2021
Vis dokumenter
20.10.2021
Vis dokumenter
15.09.2021
Vis dokumenter
28.04.2021
Vis dokumenter
10.03.2021
Vis dokumenter
10.02.2021
Vis dokumenter

2020 (vis/skjul møter)

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

2016 (vis/skjul møter)

2015 (vis/skjul møter)

2014 (vis/skjul møter)

2013 (vis/skjul møter)

2012 (vis/skjul møter)

2011 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Per Johan Gundersen, leder
Kai Ronny Arntzen, nestleder
Paul Sandvik
Oddveig Todal
Ola Vie

Varamedlemmer:
Sten Kristian Røvik, vara for Gundersen
Robert Kløven, vara for Arntzen
Hege Janette Berg Johansen, vara for Sandvik
Ragnhild Strømme, vara for Todal
Torbjørn Reppe, vara for Vie

Oppdragsansvarlig sekretær: 
Helene Hvidsten

 

Reglement for kontrollutvalget i Frøya kommune
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Plan for eierskapskontroll 2020-2024
Årsmelding 2020
Årsplan 2021