Kontrollutvalget Fosnes

» Mer informasjon  

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:

  • Egill Vatne, leder
  • Hilde Veronica Sloot Bjøru, nestleder
  • Åsa Skjærvik Tranås

Varamedlem:

  • Eva Tranås

 

 

Årsmelding 2017
Plan forvaltningsrevisjon
Plan selskapskontroll