Kontrollutvalget Agdenes

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2019 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
19.11.2019
Vis dokumenter
24.09.2019
Vis dokumenter
11.06.2019
Vis dokumenter
30.04.2019
Vis dokumenter
26.02.2019
Vis dokumenter

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

2016 (vis/skjul møter)

2015 (vis/skjul møter)

2014 (vis/skjul møter)

2013 (vis/skjul møter)

2012 (vis/skjul møter)

2011 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Kjell Inge Selbekk, leder
Kåre Lian Svanem, nestleder
Ann Mari Talsnes
Krisitian Fremstad
Merete Kalland

Varamedlemmer:
Nils Olav Eriksen, 1. vara for Selbekk, Svanem og Talsnes
Svanhild Aune, 2. vara for Selbekk, Svanem og Talsnes
Liv Marit Selnes, 3. vara for Selbekk, Svanem og Talsnes
Stig Trygstad, 1. vara for Fremstad og Kalland
Inger Lise Ingdal, 2. vara for Fremstad og Kalland
Marit Jonassen Valset, 3. vara for Fremstad og Kalland
Ove Valset, 4. vara for Fremstad og Kalland

Oppdragsansvarlig sekretær:
Eva J. Bekkavik

 

Kontrollutvalgets årsmelding 2018
Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020
Plan for selskapskontroll 2017-2020
Retningslinjer for kontrollutvalget
Retningslinjer for møter i kontrollutvalget som gjennomfoeres som høring