Kontrollutvalget Agdenes

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2018 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
13.11.2018
Vis dokumenter
18.09.2018
Vis dokumenter
05.06.2018
Vis dokumenter
08.05.2018
Vis dokumenter
13.03.2018
Vis dokumenter

2017 (vis/skjul møter)

2016 (vis/skjul møter)

2015 (vis/skjul møter)

2014 (vis/skjul møter)

2013 (vis/skjul møter)

2012 (vis/skjul møter)

2011 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Kjell Inge Selbekk, leder
Kåre Lian Svanem, nestleder
Marit Jørgensen
Krisitian Fremstad
Merete Kalland

Varamedlemmer:
Nils Olav Eriksen, 1. vara for Selbekk, Svanem og Jørgensen
(flyttet fra kommunen), 2. vara for Selbekk, Svanem og Jørgensen
Svanhild Aune, 3. vara for Selbekk, Svanem og Jørgensen
Liv Marit Selnes, 4. vara for Selbekk, Svanem og Jørgensen
Ann Mari Talsnes, 5. vara for Selbekk, Svanem og Jørgensen
Stig Trygstad, 1. vara for Fremstad og Kalland
Inger Lise Ingdal, 2. vara for Fremstad og Kalland
Marit Jonassen Valset, 3. vara for Fremstad og Kalland
Ove Valset, 4. vara for Fremstad og Kalland

Oppdragsansvarlig sekretær:
Eva J. Bekkavik

 

Kontrollutvalgets årsmelding 2017
Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020
Plan for selskapskontroll 2017-2020
Retningslinjer for kontrollutvalget
Retningslinjer for møter i kontrollutvalget som gjennomfoeres som høring