Dokumentarkiv: Kontrollutvalget Namdalseid

Gå til kontrollutvalgets side

Plan for selskapskontroll 2011-2015
Plan for selskapskontroll 2008-2011
Plan for forvaltningsrevisjon 2011-2015
Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2011
møteprotokoll 20150922
møteprotokoll 20150512
møteprotokoll 20150317
Møteprotokoll 20150120
møteprotokoll 20141111
møteprotokoll 20140923
møteprotokoll 20140923
møteprotokoll 20140513
Møteprotokoll 20140318
Møteprotokoll 20140114
Møteprotokoll 20131113
Møteprotokoll 20130906
Møteprotokoll 20130513
Møteprotokoll 20130313
Møteprotokoll 20130118
Møteprotokoll 20121115
Møteprotokoll 20120914
Møteprotokoll 20120217
Møteprotokoll 20120504
Møteprotokoll 20110914
Møteprotokoll 20111121
Møteprotokoll 20110630
Møteprotokoll 20110607
Møteprotokoll 20110509
Møteprotokoll 20110315
Møteprotokoll 20110216
Møteprotokoll 20101117
Møteprotokoll 20100915
Møteprotokoll 20100505
Møteprotokoll 20091202
Møteprotokoll 20100217
Møteprotokoll 20090518
Møteprotokoll 20090923
Møteprotokoll 20090210
Møteprotokoll 20081128
Møteprotokoll 20080918
Møteprotokoll 241105 Namdalseid
Møteprotokoll 210905 Namdalseid
Møteprotokoll 060921
Møteprotokoll 060427
Møteprotokoll 060427 Namdalseid
Møteprotokoll 060216 Namdalseid
Møteinnkalling2 20141111
Møteinnkalling 20150922
Møteinnkalling 20151116
Møteinnkalling 20150513
Møteinnkalling 20150512
Møteinnkalling 20150317
Møteinnkalling 20150120
Møteinnkalling 20140923
Møteinnkalling 20141111
Møteinnkalling 20140114
Møteinnkalling 20131113
Møteinnkalling 20130906
Møteinnkalling 20130513
Møteinnkalling 20130313
Møteinnkalling 20130118
Møteinnkalling 20121115
Møteinnkalling 20120914
Møteinnkalling 20120504
Møteinnkalling 20120217
Møteinnkalling 20111121
Møteinnkalling 20110914
Møteinnkalling 20110630
Møteinnkalling 20110607
Møteinnkalling 20110315
Møteinnkalling 20110509
Møteinnkalling 20110216
Møteinnkalling 20101117
Møteinnkalling 20100915
Møteinnkalling 20100505
Møteinnkalling 20100217
Møteinnkalling 20091202
Møteinnkalling 20090910
Møteinnkalling 20090518
Møteinnkalling 20090210
Møteinnkalling 20081128
Møteinnkalling 20080918
Møteinnkalling 241105 Namdalseid
Møteinnkalling 210905 Namdalseid
Møteinnkalling 060921
Møteinnkalling 060427 Namdalseid
Møteinnkalling 060216 Namdalseid
Møteinnkalling 20140318
Melding om vedtak - Plan for SK 2012-2015
Melding om vedtak - Plan for FR 2012-2015
Kontrollutvalgets Ürsrapport for 2011
Kontrollutvalgets Ürsrapport for 2014
Kontrollutvalgets Ürsrapport for 2013
Kontrollutvalgets Ürsrapport for 2012
Kontrollørene
K-styresak PS 46-12 Plan for FR 2012-2015
K-sak PS 73-08 - Plan for selskapskontroll
K-sak 5708 - Plan for FR-prosjekt
èrsplan for KU Namdalseid 2015
èrsplan for KU Namdalseid 2014
èrsplan for KU Namdalseid 2013
èrsplan for KU Namdalseid 2012
20080507 Møteprotokoll
20080507 Møteinnkalling
20080206 Møteprotokoll
20080206 Møteinnkalling ny
071116 Møteprotokoll
071116 Møteinnkalling
070926 Møteprotokoll
070926 Møteinnkalling
070507 Møteinnkalling
070507 Møteprotokoll
070301 Møteprotokoll
070301 Møteinnkalling
061206 Møteprotokoll
061206 Møteinnkalling
060921 Møteinnkalling
060921 Møteprotokoll