Dokumentarkiv: Kontrollutvalget Fosnes

Gå til kontrollutvalgets side

møteprotokoll 20160422
Vedtatt endring av plan selskapskontroll KU 11.02.15
Plan for selskapskontroll 2012-2015x
Plan for selskapskontroll 2008-2011
Plan for forvaltningsrevisjon 2011-2015
Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2011
møteprotokoll 20150917
møteprotokoll 20150618
møteprotokoll 20150422
Møteprotokoll 20150211
møteprotokoll 20141204
Møteprotokoll 20141009
Møteprotokoll 20131205
møteprotokoll 20140619
Møteprotokoll 20131121 - ikke beslutningsdyktig
Møteprotokoll 20130919
Møteprotokoll 20130523
Møteprotokoll 20130314
Møteprotokoll 20121122
Møteprotokoll 20120920
Møteprotokoll 20120522
Møteprotokoll 20120209
Møteprotokoll 20111121
Møteprotokoll 20110921
Møteprotokoll 20110531
Møteprotokoll 20110301
Møteprotokoll 20101109
Møteprotokoll 20100607
Møteprotokoll 20100930
Møteprotokoll 20100316
Møteprotokoll 20091110
Møteprotokoll 20090902
Møteprotokoll 20090609
Møteprotokoll 20090312
Møteprotokoll 20081118
Møteprotokoll 20080909
Møteprotokoll 270906 Fosnes
Møteprotokoll 080606 Fosnes
Møteprotokoll 071218
Møteprotokoll 010306 Fosnes
Møteinnkalling 20150917
møteprotokoll 2014 0403
Møteinnkalling 20150618
Møteinnkalling 20150422
Møteinnkalling 20150211
Møteinnkalling 20141204
Møteinnkalling 20141009
Møteinnkalling 20140619
Møteinnkalling 20140403
Møteinnkalling 20131205
Møteinnkalling 20130919
Møteinnkalling 20131121
Møteinnkalling 20130523
Møteinnkalling 20130314
Møteinnkalling 20120920
Møteinnkalling 20121122
Møteinnkalling 20120522
Møteinnkalling 20120209
Møteinnkalling 20111121
Møteinnkalling 20110921
Møteinnkalling 20110531
Møteinnkalling 20110301
Møteinnkalling 20101009
Møteinnkalling 20100930
Møteinnkalling 20100607
Møteinnkalling 20100316
Møteinnkalling 20090902
Møteinnkalling 20091110
Møteinnkalling 20090312
Møteinnkalling 20090609
Møteinnkalling 20090219
Møteinnkalling 20081118
Møteinnkalling 20080909
Møteinnkalling 270906 Fosnes
Møteinnkalling 010306 Fosnes
Møteinnkalling 080606. Fosnes
KST vedtak 2012 Plan for selskapskontroll 2012-2015
Kontrollutvalgets Ürsrapport for 2014
Kontrollutvalgets Ürsrapport for 2013
Kontrollutvalgets Ürsrapport for 2012 (2)
Kontrollutvalgets Ürsrapport for 2011
K-styrevedtak 18.12.08 - Plan for selskapskontroll
K-styrevedtak 18.12.08 - Plan for FR
K-styresak PS 39-12 Plan for FR 2012-2015
èrsplan KU 2015
èrsplan KU 2013
èrsplan Fosnes KU 2014
èrsplan KU 2012
20080609 Møteinnkalling
20080609 Møteprotokoll
20080311 Møteprotokoll
20080311 Møteinnkalling
20071218 Møteprotokoll
20071218 Møteinnkalling
20070926 Møteprotokoll
20070926 Møteinnkalling
20070515 Møteinnkalling
20070515 Møteprotokoll
20070307 Møteprotokoll
20070307 Møteinnkalling